درباره ما

شركت سینا صنعت خاورمیانه ( STME ) در زمینه طراحی و پیاده سازی طرحهای جامع ICT و سامانه های مانیتورینگ و کنترل باهدف ارتقاء سطح پایداری (Stability)، ایمنی (Safety) و امنیت (Security) صنایع مختلف فعال می باشد و این خدمات را در منطقه خاورمیانه ارائه می نماید.

STME تجارب ارزشمندی در تجهیز مراکز و تاسیسات با اندازه ها و پیچیدگیهای متفاوت دارد و خدمات طراحی، تامین کالا، نصب، تعمیر و نگهداری را در طیف وسیعی ارائه می نماید.

ایجاد و توسعه همکاریهای بلند مدت با صاحبان صنایع و مراکز بهره برداری، یک باور اساسی و فراگیر در STME می باشد و بر این اساس تمامی تمهیدات ممکن برای انجام یک پروژه در محدوده زمان و بودجه مصوب بهره بردار صورت می پذیرد.


pardis2-s