سیستمهای بازرسی افراد و اشیاء

metal detectorبرای بیش از 100 سال، فن آوری اشعه X در افشای جزئیات پنهان از چشم انسان مورد استفاده قرار گرفته است. تابش اشعه، آشکارسازی پرتوها و فن آوری پردازش تصویر، تهیه  تصاویر فوق العاده از اشیاء اسکن شده را ممکن می سازد و در عین حال بالاترین سطح ایمنی ممکن برای اپراتورهای سیستم را فراهم می نماید.

امروزه امنیت معنایی بیشتر از تجهیزات نظارت تصویری برای مشاهده فضاها و اشیا یا مجموعه دارد و در برخی مراکز مهم ممکن است نیاز باشد مراجعین و اشیا همراه آنها اسکن شوند تا اطمینان حاصل شود اشیا ممنوعه نظیر سلاحهای سرد و گرم،مواد مخدر و مواد منفجره با خود حمل نمی کنند.در کاربردهای با سطح امنیتی بالاتر ممکن است نیاز باشد تمامی بسته های ورودی و خروجی سازمان و مراسلات پستی نیز اسکن شود تا از سلامت محتویات آنها اطمینان حاصل شود. تهدیدات امنیتی مربوط به حمل سلاح های سرد وگرم و تهدیدهای منتج از جابجایی و توزیع مواد مخدر بلحاظ سطح تاثیر و اثرات امنیتی و اجتماعی بسیار متفاوت است.حمل سلاح و مواد منفجره یک واقعه نادر است اما می تواند عواقب فوری و  فاجعه باری داشته باشد در مقابل قاچاق مواد مخدر یک اتفاق با فراوانی بیشتر است که اثرات سوء و مخرب آن به تدریج و در ابعاد مختلف فعالیت اجتماعی افراد  یک مجموعه آشکار خواهد شد.

تجارب سینا صنعت نشان می دهد که از میان راه حلهای مختلف و پیچیده ای که برای تامین نیازهای بازرسی یک مجموعه وجود دارد، ماشین های اشعه X  راه حل مناسبی برای بازرسی سریع و در عین حال کامل از چمدان ها و بسته ها هستند که امکان آشکار سازی سلاح  و دیگر  اشیا ممنوعه  را برای مسولین امنیتی یک مجموعه فراهم می نماید.در پروژه های سینا صنعت، سیستم  اشعه X  معمولا به همراه تجهیزات کمکی نظیر گیت های آشکارساز فلز و براکت فلزیاب دستی استفاده می شود.درمواردی که نیاز به اسکن دقیقتر برای آشکارسازی اشیاء ممنوعه باشد از تجهیزات خاص و بسته های  آشکارساز اختصاصی استفاده می شود.

تجهیزات بازرسی اشعه ایکس باید دارای امکانات نرم افزاری برای آموزش اپراتورها و همچنین کنترل دقت عملکرد اپراتور باشند.این موضوع با استفاده از  امکانات نرم افزاری ویژه در کنار نرم افزار اصلی سیستم توسط سازندگان و تامین کنندگان معتبر ارائه می شود.