سیستمهای اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک

همه ساله و درسراسر جهان، حریق خسارت هنگفت مالی  بر جای می گذارد و این موضوع  جدا از خسارات تاسف انگیز جانی است که اثرات جبران ناپذیری بر زندگی انسانها، خانواده ها و عملکرد واحدهای صنفی مرتبط می گذارد. نیازهای مجموعه شما هر چه باشد، چه یک سیستم اعلام حریق ساده و یا یک سیستم تشخیص گاز و حریق آدرس پذیر و  پیچیده، نکته با اهمیت انتخاب تامین کننده ای  است که این نیازها را درک نموده و توانایی فنی و تجهیزات مناسب جهت عهده دار شدن مراحل طراحی،تامین کالا، نصب و پشتیبانی سیستم  را دارا باشد. چنین شرکتی می بایست دارای خدمات پشتیبانی جهت اطمینان از تامین نیازها در هنگام نصب و در دوره نگهداری باشد. تلاش و خواست پرسنل سینا صنعت (STME) بر این است که چنین مجموعه ای  باشند.

 اگر چه آشکارسازی سریع حریق و تشخیص نشت گاز تنها بخشی از استراتژی کاهش خطرات آن است، اما هنگامیکه یک حریق آشکارسازی شود و نشت گاز در محل شناسایی شود ساکنین می بایست مطلع شده و در صورت لزوم از محل خارج شوند و به صورت همزمان نیز می بایست آتش مهار و اطفاء گردد.

 ساکنین ممکن است به چندین روش از بروز حریق و نشت گاز مطلع شوند که بکارگیری زنگهای متداول حریق و آژیرهای جدیدتر از این نمونه اند و همچنین در محیطهای پر سروصدا چراغهای فلاشر حریق نیز مورد استفاده قرار می گیرند. درمورد افراد ناشنوا نیز می بایست ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود.

 سینا صنعت (STME) قادر به پیشنهاد و تامین سیستم های مختلف برای این منظور می باشد. همچنین سینا صنعت آماده ارائه سیستم های اعلان عمومی و روشنایی اضطراری به منظور بکارگیری در تخلیه ایمن ساکنین هر ساختمان و مجتمع می باشد.

با توجه به اهمیت عملکرد صحیح سیستم های ایمنی، طراحي سيستمهای اعلام و اطفاء حريق مي بايست بر اساس مطالعه سازه هاي موجود و با در نظرگرفتن کاربري فعلي و آينده قسمتهاي مختلف مجموعه صورت پذيرد. تاسيسات اعلام و اطفاء حريق در کنار ديگر تاسيسات الکتريکي بایست بگونه اي نصب شوند که امکان گسترش و به روز نمودن این سيستم ها با حداقل هزينه وجود داشته باشد.

انواع سیستم های اعلام حریق هوشمند :

11


 

 • سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر ( Addressable Fire Alarm System
 • سیستم های اعلام حریق زونال ( ( Conventional Fire Alarm System
سنسورهای اعلام حریق :

22

 • سنسورهای تشخیص دود (Smoke Detector)
 • سنسورهای تشخیص حرارت (Heat Detector)
 • سنسورهای چند گانه (Multi Sensor)
 • سنسورهای حرارت کابلی (Linear Heat Detector)
 • سنسوهای مکشی لیزری (Air Sampling Detector )
 • سنسورهای تشخیص گاز  (Gas Detector)
 • سنسورهای تشخیص شعله (Flame Detector)

 

سیستم های  اطفاء حریق :

 • اطفاء حریق بر مبنای گاز CO
 • اطفاء حریق بر مبنای گازFM200
 • اطفاء حریق بر مبنای گازهای بی اثر (IG01 - IG541 – IG55 – IG100).
 • اطفاء حریق بر مبنای آب
 • اطفاء حریق بر مبنای فوم
 • اطفاء حریق بر مبنای ذرات معلق (Aerosol)


33 4455