سیستم های پیج و اینترکام


 

فناوریهای مبتنی بر ارتباطات نقش مهمی در تامین ایمنی افراد دارا می باشد.اعلام هشدار صوتی در ساده ترین شکل خود می تواند برای نظم دادن به تردد افراد و خودروها در دروازه های یک مجموعه استفاده شود.در جایگاه دیگر برای اطلاع رسانی به افراد در طبقات مختلف ساختمان یا ساختمانهای مختلف یک مجموعه صنعتی و اداری بزرگ استفاده می شود.به منظور تامین ارتباطات کامل صوتی در برخی نقاط مهم نیاز به ارتباط صوتی دو طرفه می باشد که در اینصورت از واحدهای اینترکام

(Call Station)استفاده می شود.واحدهای اینترکام ممکن است دستگاههای مشابه تلفن اداری برای تامین ارتباطات اضطراری باشد ویا ممکن است تجهیزات صنعتی و ضد انفجار با ساختار مقاوم در برابر عوامل خورنده محیطی باشد که در نقاط مهم ازیک سایت شیمیایی نصب می شود و امکان ارتباط سریع و مطمئن را ایجاد می کند.

سینا صنعت راه حلهای طراحی و اجرای سیستم های پیج و اینترکام بصورت 2 سیستم جداگانه و یا یک سیستم یکپارچه و واحد را درا ختیار دارد. در مواردی که نیازهای بهره بردار ایجاب نماید می توان سیستم های صوتی را بصورت مجتمع با سیستم اعلام حریق نیز پیاده سازی نمود.در این چنین مواردی سیستم های موجود از قبل و یا سیستم های مورد نیاز بهره بردار نقش مهمی در انتخاب استراتژی طراحی و سناریوی پیاده سازی سیستم دارد.استانداردها و دستورالعمل های مورد قبول مجموعه نیز نقش مهمی در این موضوع دارد.سینا صنعت راه حلها و تجهیزاتی در اختیار دارد که درصورت نیاز می توان آژیرهای هشدار عمومی و general alarm برای کاربردهای ایمنی را نیز به سیستم های صوتی مجموعه اضافه نمود تا سیستم های هشدار صوتی یکپارچه و کامل دراختیار پرسنل و مسوولین واحدهای بهره برداری و ایمنی بهره بردار قرار گیرد.

الگوی پخش صوت و پارامترهای مربوط به شنیده شدن و قابل تشخیص بودن پیام های صوتی تابع شرایط مختلف نظیر نویز محیطی، موانع موجود برسر راه صوت، پژواک و وضعیت شنوندگان پیامهای صوتی می باشد.مراجع مربوط به طراحی و اجرای سیستم های صوتی علاوه بر محاسبات تئوریک و استاندارد آکوستیک برای پیاده سازی سیستم ها، تجربه و تصمیم تیم طراحی را برای بهینه سازی و تطبیق محاسبات با شرایط واقعی سایت یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در کیفیت نهایی سیستم می دانند.سینا صنعت با توجه به ملاحظات فنی فوق و بااستفاده از تجارب اجرایی موجود در صنایع مختلف کشور، راه حلهای بهینه سازی شده پیج و اینترکام را ارائه می نماید.